NAUKA PIERWSZEJ POMOCY – PSP im. DOROTY GELLNER W POBYŁKOWIE DUŻYM

Dnia 11 marca 2016r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez ratownika medycznego WOPR. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach. Dzieci w oparciu
o zdobytą wiedzę teoretyczną chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych. Nauczyły się, w jaki sposób układać poszkodowanego w pozycji bocznej, na fantomie ćwiczyły uciskanie klatki piersiowej. Warsztaty zostały przeprowadzone
w ciekawy sposób oraz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wszystkich uczniów

Galeria zdjęć