Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników   w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia  można składać  w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Jerzego Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. Formularze wniosków oraz warunki uzyskania wsparcia finansowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 4 na parterze).

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego należy zwrócić uwagę na termin składania wniosku.