„Motywowanie uczniów do nauki z wykorzystywaniem elementów oceniania kształtującego”

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem było „Motywowanie uczniów do nauki z wykorzystywaniem elementów oceniania kształtującego”. Zajęcia przeprowadziła metodyk z MSCDN w Ciechanowie – pani Teresa Stryjewska. Rada Pedagogiczna mogła pozyskać wiele cennych informacji, które zachęcą ucznia do pracy na lekcji. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Informacja zwrotna jest szczególnym elementem w ocenianiu kształtującym. Umożliwia widoczny postęp w rozszerzaniu i rozwijaniu wiedzy uczniów.

Galeria zdjęć