Misterium Męki Pańskiej PG Dzierżenin

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W dniu 31.III.2015r. uczniowie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie pod kierunkiem Pani Bożeny Koźlińskiej przygotowali niezwykłe widowisko pasyjne oparte na ewangelii. Grupa uczniów ubranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów , odegrała sceny z Męki Pana Jezusa.
Misterium obejmowało: pobyt Jezusa na pustyni , Ostatnią Wieczerzę ,Ogrójec Sanhedryn , sąd przed Piłatem ,Drogę Krzyżową,którą wszyscy zmierzają na Golgot, scenę ukrzyżowania oraz Zmartwychwstanie Jezusa. Misterium dostarczyło wszystkim wielu głębokich przeżyć ,widać było wzruszenie u naszych gości,nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Występ uświetniła piękna muzyka i pieśni, które wykonał chór szkolny pod kierunkiem Pani Iwony Pieńkos. Dopełnieniem całego przedstawienia była dekoracja, którą wykonali uczniowie pod opieką Pani: Ewy Rawa ,Doroty Kamer – Piekutowskiej ,Ilony Kołodziejskiej. Spektakl został wsparty przez Panią Agnieszkę Piekarską,Kierownika GOPS-u Gminy Pokrzywnica, w ramach projektu ,, Postaw na Rodzinę”. Młodzieży, Rodzicom oraz wszystkim, którzy pomogli w uświetnieniu MISTERIUM PASCHALNEGO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Galeria zdjęć