Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie

Szkolenie

Ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020- Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „ Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich PROW 2014-2020- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Szkolenie odbędzie się 16.02.2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna oraz Pańkowski Łukasz.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86