MĄDRY ROLNIK PRZED WYPADKIEM

Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie rolnym. Praca w nim jest zawsze, ale warto też pomyśleć, żeby znaleźć czas na poprawę stanu jego bezpieczeństwa i wyeliminować zaniedbania występujące na podwórzu, które często są przyczyną wypadków.

Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowę wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych stanowią upadki. Ich główną przyczyną, jak wskazują inspektorzy prowadzący postępowania wypadkowe, jest brak dbałości rolników o porządek w obejściach gospodarskich, jak również zła organizacja własnego miejsca pracy. Liczną grupę przyczyn stanowi zazwyczaj zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz używanie drabin skonstruowanych samodzielnie, a  także źle ustawionych. Takie upadki kończą się zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. A przecież dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz rodziny powinno być sprawą priorytetową w każdym gospodarstwie rolnym.

Należy również pamiętać, że na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w gospodarstwach rolnych, mają również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne, powodujące śliskość na podwórzu.

Drogi rolniku, zima tuż, tuż. Aby podczas wykonywania codziennych prac gospodarskich zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz bliskich należy:

 • zachować porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich;
 • uporządkować trakty komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć;
 • zimą drogi i przejścia w obejściu, na bieżąco odśnieżać, posypywać piaskiem lub popiołem;
 • stosować właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć;
 • zadbać o równe podłoże podwórza, wyrównać koleiny, utwardzać powierzchnię;
 • upewnić się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy oraz czy ich  powierzchnia jest równa z powierzchnią podłoża;
 • usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym;
 • oczyszczać obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika itp.;
 • zadbać o to, aby maszyny, które użytkujesz w swoim gospodarstwie były wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na  pomosty robocze. Na bieżąco sprawdzać ich stan techniczny;
 • sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętać, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt  nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
 • w okresie zimowym nawierzchnie stopni schodów zewnętrznych zaopatrzyć w maty antypoślizgowe.         

Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłoszenia powinien dokonać sam poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną.

 

PT KRUS PUŁTUSK
ul.Reformacka 12, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 6919415
pultusk@krus.gov.pl