List Prezesa Krus

List wystosowany przez Pana Adama Sekścińskiego – Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników i dzieci. W treści listu zawarty jest apel i przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat