LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji oferujemy:
– Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał – zostaną przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w grupach po 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób
– Nagrody dla uczestników warsztatów – 4 roboty kuchenne.

Szczegóły na stronie internetowej projektu www.zielonemostynarwi.pl/operacjawlasna