LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLUBIE SPORTOWYM SEMIRAMIDA

Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie bez sportu. Miliony ludzi na świecie uprawiają sport dla zdrowia i kondycji fizycznej oraz po to, aby odczuć poczucie wspólnoty i współzawodnictwa
z innymi. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru.

Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze. Podstawy dla aktywnego uprawiania sportu w wolnym czasie, aż do późnego wieku, rodzą się
w kształtujących nas latach dzieciństwa i wczesnej młodości. Sport uczy zasad życia społecznego: poszanowania wartości, szacunku dla innych, przestrzegania zasad, poczucia solidarności i chęci do podejmowania zwiększonego wysiłku, utrzymania dyscypliny
w grupie, umiejętności życia we wspólnocie.

Dlatego regularne uprawianie sportu już od najmłodszych lat jest uznanym sposobem zapobiegania przemocy, przestępczości i narkomanii. Wartości edukacyjne sportu przejawiają się w naturalny, niewymuszony sposób, poprzez zabawę i jego żywiołowy charakter. Wpływ sportu na życie ludzkie wykracza daleko ponad zajęcia czysto sportowe.

Dlatego też 19.10.2016 r. uczniowie z naszego gimnazjum pod opieką p. Małgorzaty Jaworskiej i p. Doroty Kamer-Piekutowskiej  udali się na zajęcia do KS Semiramida
w Pułtusku. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę!

Zajęcia poprowadził założyciel klubu i jednocześnie licencjonowany trener p. Cezary Rzepnicki. Trening obejmował ćwiczenia z zakresu koordynacji ruchowej, zręczności, zwinności, spostrzegawczości. Podczas zajęć trener pokazał także podstawowe techniki
z zakresu samoobrony.

Wszyscy uczestnicy zajęć musieli wykazać się nie tylko sprytem i sprawnością fizyczną, ale także umiejętnością współpracy w grupie.

Galeria zdjęć