Lekcja historii w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy

Dnia 23.03.2018r. w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy odbyła się żywa lekcja historii Polski, którą przeprowadziła pani Małgorzata Kręciejewska. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Pani Małgorzata w bardzo interesujący sposób przekazała dzieciom wiedzę na temat tego, jak Polska stała się krajem niepodległym. Przybliżyła postać bohatera narodowego – Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem walki Polaków o odzyskanie Ojczyzny. Dzieci wspólnie recytowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm Polskiego dziecka” oraz maszerowały w rytm utworu „Pierwsza brygada”. Obejrzały również film Instytutu Pamięci Narodowej „Polak mały”, który przybliżył znaczenie symboli narodowych. Na koniec odbył się quiz dotyczący naszej Ojczyzny. Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą i w nagrodę otrzymały biało-czerwone balony. Spotkanie z panią Małgorzatą było bardzo cenną lekcją i na długo pozostanie w naszej pamięci.