Konkurs ekologiczny

Gmina Pokrzywnica organizuje konkurs skierowany do szkół podstawowych pn. „Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica: eko-zwierzaki”.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – III i IV – VI szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Pokrzywnica. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie pracy przedstawiającej zwierzęta i przekazanie jej dyrektorowi danej placówki.
Ponadto każda szkoła na finał konkursu przygotuje wystawę wszystkich prac.
Do udziału w konkursie przystąpią następujące placówki oświatowe:

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, Gzowo 5,
06 – 114 Pokrzywnica,
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II/10,
06-121 Pokrzywnica,
-Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, 06-121 Pokrzywnica,
-Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym, 06 – 114 Pokrzywnica.

Pierwsza część konkursu dla oddziałów przedszkolnych polegać będzie na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika konkursu plakatu dowolną metodą w formacie A4  przedstawiającego eko- zwierzaka.
Druga część konkursu skierowana jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i polegać będzie  na indywidualnym wykonaniu prac przestrzennych przedstawiających  eko-zwierzaka z użyciem surowców wtórnych/odpadów (np. z butelek plastikowych, puszek aluminiowych, papieru, tektury itp.).
Trzecia część konkursu przeznaczona dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polegać będzie na samodzielnym wykonaniu makiety z nakrętek plastikowych przestawiającej eko- zwierzaka.
Czwarta część konkursu polegać będzie na przygotowaniu przez szkołę wystawy wszystkich wykonanych prac. Wystawa prac odbędzie się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy. Zostaną nagrodzone trzy najlepsze miejsca. Nabór uczestników przeprowadzony zostanie w szkołach przez dyrektorów/nauczycieli.  Uczeń deklarujący chęć uczestnictwa w przedmiotowym konkursie zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia udziału w konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Szczegóły konkursu dostępne w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu