Komunikat

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pokrzywnica z dniem 01 stycznia 2017 r. wszystkie umowy zawierane przez jednostki budżetowe gminy, będą dokonywane w imieniu Gminy Pokrzywnica z NIP Gminy Pokrzywnica.

Faktury za dokonane zakupy winny być wystawiane w sposób następujący:

Nabywca: Gmina Pokrzywnica
                   Aleja  Jana Pawła II 1
                   06-121 Pokrzywnica
                   NIP 568-15-24-651

Odbiorca/Płatnik: Nazwa jednostki budżetowej
i jej adres

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba