KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Pokrzywnica

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Urząd Gminy w Pokrzywnicy  zwraca się do mieszkańców Gminy Pokrzywnica z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:
– podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
– podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych
– podlewania folii i szklarni ogrodowych,
– mycia pojazdów, napełniania basenów

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Ponadto informuje się, iż korzystanie z hydrantów w celach innych, niż ochrona przeciwpożarowa jest zabronione i podlega karze grzywny. Niedopuszczalne jest korzystanie z hydrantów m.in. do podlewania, napełniania stawów i opryskiwaczy.

Bezprawne i niekontrolowane korzystanie z hydrantów powoduje:

  1. Niedobór wody w zbiornikach retencyjnych, co w konsekwencji przyczynia się do braku wody w sieci wodociągowej.
  2. Zmącenie wody w sieci, co grozi skażeniem wody i może być niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Wójt Gminy Pokrzywnica
Adam Dariusz Rachuba