Koło Ekologiczne „ Konwalia”

Koło Ekologiczne „ Konwalia” przy PSP im. Witolda Machnowskiego istnieje już kilka lat. Opiekunem jest pani Marzena Nalewajk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.Na zajęcia koła uczęszczają uczniowie klas I-III. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę ze środowiska społeczno- przyrodniczego, poznają ciekawostki ze świata roślin i zwierząt.
Obecnie z wielkim zaangażowaniem dokarmiają ptaki. Pomaga im w tym cała społeczność szkolna.
Od kilku lat z sukcesami przystępują do konkursu organizowanego przez „Tygodnik Ciechanowski” „ Zostań przyjacielem ptaków”.

Galeria

.