Kolektory słoneczne

Informacja dla Beneficjentów projektu:
„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.
Gmina Pokrzywnica uprzejmie informuje, iż 20 lipca b.r. upływa ostateczny termin dokonywania wpłat zaliczki oraz dostarczania umów na montaż i dostawę kolektorów słonecznych w ramach naszego projektu.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na rezygnację z udziału w projekcie przez dużą liczbę osób, które wcześniej zadeklarowały się, jest możliwość dopisania się do listy uczestników projektu. W związku z powyższym zapraszamy do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2013 r. celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do projektu.

.