Kolektory słoneczne!!!

INFORMACJA
W związku z realizacją Projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica” realizowanego przez Gminę Pokrzywnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM 2007

Wójt Gminy Pokrzywnica
informuje, że projekt montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 100 gospodarstwach domowych wchodzi w fazę realizacji.

W dniu 25 lipca 2014 roku została podpisana umowa z Wykonawcą przedsięwzięcia, którym jest:

ANTINUS Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Sobieskiego 39 B5

Koordynatorem projektu ze strony Wykonawcy jest: Piotr Szymański: tel. 600 254 255.
W najbliższym czasie przedstawiciel Wykonawcy będzie kontaktował się ( telefonicznie) z właścicielami/ użytkownikami budynków mieszkalnych objętych projektem w sprawie przyjazdu na teren nieruchomości celem przeprowadzenia wizji lokalnej niezbędnej do opracowania dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej.

Umowa z Wykonawcą określa wykonanie zadania w następujących terminach:
a) I grupa 60 instalacji – wykonanie do 15.09.2014r., a następnie odbiór częściowy,
b) II grupa pozostała część instalacji – wykonanie do 31.10.2014r., a następnie odbiór końcowy.

W ramach projektu założono montaż jednego z trzech typów zestawów kolektorów słonecznych płaskich w gospodarstwach domowych uczestników projektu, a mianowicie:
1) Komplet dla 1,2osób – liczba kolektorów 2,wielkość zbiornika min.200 litrów liczba instalacji 38 sztuk,
2) Komplet dla 3,4 osób – liczba kolektorów 3,wielkość zbiornika min. 300 litrów, liczba instalacji 50 sztuk,
3) Komplet dla 5,6 i więcej osób – liczba kolektorów 5,wielkość zbiornika min.500 litrów, liczba instalacji 12 sztuk,
Łącznie 100 zestawów solarnych
Wg oferty Wykonawcy przybliżone koszty montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych przedstawiają się następująco:

Zestaw Opis zestawuLiczba paneli/ objętość zbiornika Cena wg kosztorysu ofertowego Wkład własny uczestnika DofinansowanieZ PROM WM
Cena brutto za zestaw, w tym 8% VAT Cena brutto za dok. projektowo-kosztorysowąW tym 23% VAT Kwota bruttorazem
I 2 kol./200 l 9.225,36 123,00 9.348,36 2.804,51 6.543,85
II 3 kol./ 300 l 10.114,20 123,00 10.237,20 3.071,16 7.166,04
III 5 kol./500 l 12.013,92 123,00 12.136,92 3.641,08 8.495,84

Ostateczne koszty dla poszczególnych  gospodarstw domowych będą znane po opracowaniu dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę.

 Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al Jana Pawła II , pok. Nr 12 lub pod numerem telefonu: 23 691 88 44..