Klęska ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem klęski ujemnych skutków przezimowania  w uprawach rolnych położonych na terenie Gminy Pokrzywnica uprzejmie informuję, iż  istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków  do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym  (ostatecznym) terminie do dnia 08 kwietnia 2016r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego w roku bieżącym w ARiMR (dotyczy producentów rolnych korzystających z płatności bezpośrednich).

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

/-/ Wójt Gminy Pokrzywnica

Wniosek