Klęska przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem klęski przymrozków wiosennych  w uprawach sadowniczych położonych na terenie Gminy Pokrzywnica uprzejmie informuję, iż  istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
Zainteresowanych sadowników prosimy o składanie wniosków  do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy   w nieprzekraczalnym  (ostatecznym) terminie do dnia 15 maja 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego w roku bieżącym w ARiMR (dotyczy producentów rolnych korzystających z płatności bezpośrednich).

 

/-/ Wójt Gminy Pokrzywnica

 

Wniosek o oszacowanie szkód