Janowe Biedronki z Gzowa realizują projekt Tradycyjny Sad

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie  realizuje ogólnopolski projekt pt.: „Tradycyjny sad” pod opieką Pani Agnieszki Osieckiej.

Szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „TRADYCYJNY SAD”, skierowanego do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.
W ramach projektu  w pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie:

      1.Zbudować zespół ,który będzie zajmował się realizacją zadań przydzielonych w ramach projektu.

      2.Zdobyć wiedzę potrzebną do  założenia  sadu .  

  1. Zaplanowanie sadu i wykonanie kosztorysu.

       4.Promocja projektu.

W ramach promocji  ,,Janowe Biedronki” założyły własną stronę na  FACEBOOKU. Wykonały  ,,Księgę Sadu”,  prezentację multimedialną o starych odmianach drzew owocowych. Zespół wykonywał  również  plakaty o sadzie, rysunki sadu oraz prace przestrzenne sadu.

Dzięki wytrwałej pracy w pierwszym etapie  zespół uzyskał dofinansowanie w postaci grantu na założenie mini sadu. Fundacja BOŚ przyznała granty 126 szkołom, które na wiosnę założą na swoim terenie mini sady składające się z tradycyjnych odmian jabłoni. Cieszymy się ,że szkoła w Gzowie znalazła się w gronie  tych szkół.