„Jan Długosz, Polak i Europejczyk”

Uczniowie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie uczestniczyli w realizacji Powiatowego Projektu Edukacyjnego „Jan Długosz, Polak i Europejczyk”. Koordynatorem szkolnym była Pani mgr Małgorzata Kuźniarska. Celem projektu było promowanie twórczości i działalności średniowiecznego kronikarza .W ramach projektu odbyły się konkursy  w trzech kategoriach:

  1. Konkurs plastyczny:
    -Sławne postacie historyczne uwiecznione w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego- praca plastyczna w konwencji realistycznej.
    -Sceny batalistyczne uwiecznione przez Jana Długosza- praca plastyczna w konwencji humorystycznej- komiks.
    -Plakat promujący kulturę staropolską czasów Jana Długosza- Rycerze i chorągwie spod  Grunwaldu.
  1. Konkurs „Czytaj Długosza…”- szkoły ponadgimnazjalne.
  2. Konkurs historyczny- Życie i twórczość Jana Długosza- szkoły ponadgimnazjalne.

Uczennica naszej szkoły-  Małgorzata Pieńkosz z klasy III B zajęła II miejsce w kategorii „Sławne postacie historyczne uwiecznione w Rocznikach…”. Nagrodę i dyplomy dla ucznia, koordynatora i gimnazjum wręczono w czasie uroczystości podsumowującej projekt  w Akademii Humanistycznej w dniu 25.04.2016r.

Galeria zdjęć