IV GMINNY RAJD ROWEROWY

Dnia 28 czerwca 2019 roku, odbył się IV Gminny Rajd Rowerowy. Patronat honorowy nad Rajdem objął Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba. Organizatorem projektu były Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Pokrzywnica, integracja rodzinna i społeczna mieszkańców gminy oraz stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
Na starcie uczestnicy odebrali kamizelki odblaskowe i o godz.16.00 z placu Urzędu Gminy wyruszyli w stronę Piskorni. Po ponad godzinie rowerzyści dotarli do mety.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób. Trasa prowadziła od Pokrzywnicy poprzez Piskornię, Łosewo, Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Pobyłkowo, Murowankę, Trzepowo na metę w Pokrzywnicy. Uczestnicy Rajdu byli eskortowani przez policyjne radiowozy oraz wozy strażackie. Wszyscy rowerzyści w świetnej formie pokonali odcinek 23 km.  Na mecie rajdu na uczestników czekał ciepły posiłek oraz loteria fantowa. Dodatkowo uhonorowano najmłodszych i najstarszych uczestników wydarzenia.