IV Gminny konkurs recytatorski wierszy Doroty Gellner

W dniu 27 kwietnia 2018r. w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner”. W konkursie wzięło udział 22 uczestników ze szkół i przedszkoli z gminy Pokrzywnica. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu szkoły oraz powitania patronki Doroty Gellner, która po raz kolejny zaszczyciła szkołę swoją obecnością i była jednocześnie przewodniczącą jury i honorowym gościem. Swoją obecnością zaszczycili również: Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica, Tadeusz Jakubiak  sekretarz Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Grażyna Kłosiewicz  Inspektor ds. Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Hanna Gajewska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy oraz Danuta Borowska  p. dyrektor  SP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, Halina Gwiazdowska p. dyrektor  Gminnego Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.  Po  powołaniu członków jury w składzie: p. Dorota Gellner, p. Grażyna Kłosiewicz, Hanna Gajewska, rozpoczęły się zmagania konkursowe.

W kategorii klas ,,0’ nagrody otrzymali:
I miejsce Iga Milewska –  SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
II miejsce Maja Przewłocka –   Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
III miejsce Stanisław Łukasiak  –  SP im ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Wyróżnienie – Karolina Dąbrowska- Samorządowe Przedszkole  w Pokrzywnicy.

W kategorii klas I-III nagrody zostały przyznane następującym uczestnikom:
I miejsce Anita Mikulska – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
II miejsce Zuzanna Mikulska – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
III miejsce Zuzanna Łabęda – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Wyróżnienie – Weronika Groszkiewicz SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W najstarszej kategorii wiekowej jury przyznało nagrody następującym uczniom:
I miejsce Karol Milewski – SP. im Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
II miejsce Aleksandra Wilczyńska – SP  im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
III miejsce Julia Pieńkowska – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
Wyróżnienie Stanisław Pielak – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

W trakcie zmagań konkursowych uczestnicy miło spędzali czas w odświętnie przygotowanej na tę okazję sali gimnastycznej przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im Doroty Gellner w Pobyłkowie składa podziękowania Urzędowi Gminy w Pokrzywnicy za ufundowanie nagród na konkurs, członkom jury za ich pracę w komisji konkursowej, nauczycielom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu konkursu. Szczególne podziękowania składamy uczniom, którzy wzięli udział w zmaganiach konkursowych oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.