Informacje Gminnej Komisji Wyborczej – dyżury

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 13 września 2018r.

 Zgodnie z art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2014r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349), podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów organów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

  1. Halina Gwiazdowska zam. Gzowo – przewodnicząca komisji
  2. Klaudia Skarżycka zam. Pokrzywnica – zastępca przewodniczącej komisji
  3. Sylwia Ewa Byszewska zam. Pokrzywnica – członek komisji
  4. Małgorzata Goliatowska zam. Obrębek – członek komisji
  5. Magdalena Lusa zam. Trzepowo – członek komisji
  6. Monika Mirosława Mieszkowska zam. Koziegłowy – członek komisji
  7. Dominik Łukasz Pakieła zam. Pobyłkowo Małe – członek komisji
  8. Mirosław Pielach zam. Pokrzywnica – członek komisji
  9. Renata Żbikowska zam. Dzierżenin – członek komisji

 Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 3 (sala konferencyjna), tel. (23) 6918721.

 Zgłoszenia kandydatów na radnych będą przyjmowane: w dniu 14 września 2018 r. w godz. 9.00 – 16.00, w dnu 15 września 2018 r. w godz. 8.00 – 12.00 oraz w dniu 17 września 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 24.00 .

 Zgłoszenia kandydatów na Wójta będą przyjmowane w terminie od 14 września 2018 r. do 25 września 2018 r. w godz. od 9.00 – 16.00  oraz w dniu 26 września 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 24.00 .

 

                                                      Przewodnicząca
                                                   Gminnej Komisji Wyborczej
                                                     /-/ Halina Gwiazdowska