Informacje dotyczące szkód spowodowanych przez suszę

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.06.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie nr 380 w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pokrzywnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy  w terminie do 10 lipca 2018 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – średnio podatna

IV ciężka –  mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 03.07.2018 r. susza na terenie gminy Pokrzywnica występuje:
– w zbożach ozimych, jarych, warzywach gruntowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii I,
– w  zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii II,
– w zbożach jarych uprawianych na glebach kategorii III.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica

WNIOSEK