Informacja – susza

INFORMACJA

  W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica, dotyczącej  głównie użytków zielonych, kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych oraz plantacji wieloletnich uprzejmie informuję, iż  istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym  (ostatecznym) terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 rok, kopię ewentualnej umowy dzierżawy oraz podać numer telefonu do kontaktu.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Pokrzywnica

Wniosek o oszacowanie szkód