Informacja – susza

            W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica, dotyczącej głównie zbóż, użytków zielonych, roślin okopowych oraz plantacji wieloletnich uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
            Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym (ostatecznym) terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
            Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
            Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica     
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba