Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
o wyniku przetargu
odbytego w dniu 06 października 2017 roku w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

L.p

Oznaczenie nieruchomosci Numer ksiegi
wieczystej
Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza Najwyższa cena osiągnieta w przetragu

Imie i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca

1 Ciepielin dz. Nr 4/2 o pow. 0,5314 ha OS1U/00056055/3 0 158.000,00

Nie wpłynęła żadna wpłata wadium.

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

2

Nowe Niestępowo dz. Nr 5/3 o pow. 0,0600  ha OS1U/00016945/7 0 32.000,00 Postępowanie odwołano, na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy z dnia 04.10.2017 r.
3 Trzepowo dz. nr 183 o pow.

0.1200 ha

OS1U/00050591/0 1 5.100,00 Oferent nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Wójt Gminy
/-/ Adam, Dariusz Rachuba