INFORMACJA NT. POWIATOWO-GMINNEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO PK. ,,PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022
w dniach 25-26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego odbędzie się powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018”.

W związku z powyższym 25 września br. na terenie gminy Pokrzywnica, w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin i Gzowo będą przekazywane komunikaty głosowe i dźwiękowe przez syreny alarmowe w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.