Informacja na temat jakości powietrza

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2018 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego ogłoszono Powiadomienie Poziom I.

Powiadomienie Poziom 1