Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem  umowy na odbiór odpadów z firmą Błysk- Bis Sp. z o.o. od 15 stycznia 2018 r. firma ta będzie prowadzić  odbiór pojemników na odpady zmieszane, stanowiących jej własność.

Jednocześnie informujemy, że nowe pojemniki na odpady zostaną dostarczone po podpisaniu umowy z nowo wyłonionym wykonawcą, w terminie do 20 lutego 2018 r.

  Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba