Informacja

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż od dnia 16 kwietnia 2015 r. wykonawca oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica, firma ECOL – UNICON planuje nalewanie wody do reaktora.

W związku z powyższym może nastąpić czasowy spadek ciśnienia wody.

W miarę możliwości przedmiotowe prace będą wykonywane w godzinach nocnych, tak by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć spadki ciśnienia na wodociągu.