Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy
w Pokrzywnicy

w dniu 19.04.2019 r. będzie czynny do godz.
 1400

     Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba