INFORMACJA

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że z dniem 2 stycznia 2018 r. zamyka się, do odwołania, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pokrzywnicy.

Wobec powyższego prosimy  o nie przywożenie odpadów do ww. punktu.