INFORMACJA

Podaję do publicznej informacji, że Urząd Gminy w Pokrzywnicy
w dniu 29.12.2017r. (piątek) będzie czynny do godz. 15
00

Wójt
/-/ Adam Dariusz Rachuba