Informacja

Informacja

         Firma Błysk- Bis informuje, że odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą zabierane ani z odpadami zmieszanymi, ani z odpadami segregowanymi. Do grupy odpadów, które NIE będą zabierane zaliczamy: sznurki od bel, siatka od bel, folia po sianokiszonce, folie po innych kiszonkach, worki i inne opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, itp. Uprzejmie informujemy, że w przypadku stwierdzenia w/w odpadów w pojemnikach bądź workach te nie zostaną zabrane.

         Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów tj. aby zapełniać je w minimum 80% pojemności.