Informacja

I N F O R M A C J A

Informuję, iż w dniu 31.01.2014r. (Piątek) zajęcia szkolne  ze względu na warunki atmosferyczne są odwołane.

 Wójt Gminy
   /-/ Adam Dariusz Rachuba  .