Informacja

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2015, poz.1774 /, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, oznaczonej numerem 512/3.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba