Informacja

I N F O R M A C J A

  Informuję, iż w dniu 30.01.2014r. (Czwartek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny  do godz. 1430.

          Wójt Gminy
    /-/ Adam Dariusz Rachuba  .