Informacja

UWAGA !!! ZMIANA TERMINIÓW WNOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) zmieniły się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy lub inkasentowi, czyli sołtysowi.

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
W tytule wpłaty należy wpisać:
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………,
miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………