Informacja

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości

 że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2015, poz.1774 /, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie ewidencyjnym Pobyłkowo Małe, oznaczonych numerami: 187/1, 179/2 i 213/7.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba