INFORMACJA

INFORMACJA

 Starosta Pułtuski zwraca się z prośbą do właścicieli  lasów o umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego tj. Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie wykonania prac terenowych na obszarze tych lasów, związanych z założeniem powierzchni próbnych wg zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska      z dnia 27 lutego 2015 r. Prace wykonywane będą na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w ramach opracowania pod nazwą: „Wykonanie Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”,      w lasach wszystkich form własności  na terenie całego kraju w każdym roku.