Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy

Dnia 21 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Zenon Wiadrowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy – Pani Halina Gwiazdowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie Panu Adamowi Dariuszowi Rachubie o wyborze na Wójta Gminy Pokrzywnica. Radni i Wójt złożyli ślubowanie i oficjalnie rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków. Kadencja samorządu po wprowadzonych zmianach będzie trwała 5 lat. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Krzysztof Lubelski, zaś wiceprzewodniczącą została Pani Anna Bońkowska. Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia i powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.