Inauguracyjna sesja 21 listopada 2018 r.

Pokrzywnica, 2018-11-14

OK.0002.1.10.2018

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II w dniu 09 listopada 2018 r. wydał postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Pokrzywnica w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Sesja odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy al. Jana Pawła II 1.

 

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba