II miejsce Bartka Winczewskiego – ucznia z Gzowa w XIV Międzynarodowych Biegach Ireny Szewińskiej

26 kwietnia 2017 r. w Pułtusku odbyły się XIV Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej, w których brali udział uczniowie z innych szkół z Polski, jak również z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Bartosz Winczewski uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego zajął II miejsce w biegu na 900 metrów w swojej kategorii wiekowej. W nagrodę otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Samsung – sponsora generalnego.

Jesteśmy dumni z Bartka i życzymy mu kolejnych sukcesów.