II GMINNY RAJD ROWEROWY

Dnia 9 czerwca 2017 roku, odbył się Drugi Gminny Rajd Rowerowy. Patronat honorowy nad Rajdem objął Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba. Organizatorem projektu były Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób. Rajd wystartował o godzinie 16.00 z placu Urzędu Gminy. Trasa prowadziła od Pokrzywnicy poprzez Nowe Niestępowo, Witki, Łępice i Golądkowo na metę w Pokrzywnicy. Uczestnicy Rajdu byli eskortowani przez policyjne radiowozy oraz wóz strażacki. Na mecie rajdu uczestnicy wspólnie odpoczywali przy grillu.