II Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner”

10 maja 2016r.  o godz. 10:30 rozpoczęły się zmagania konkursowe w PSP im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez panią Teresę Makowską – dyrektor szkoły, naszej patronki – pani Doroty Gellner, Adama Dariusza Rachuby – Wójta Gminy Pokrzywnica, dyrektorów szkół w Gzowie i Nowym Niestępowie, pani Hanny Gajewskiej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy, pani Elżbiety Lubelskiej – nauczyciela biblioteki
w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz przybyłych uczestników wraz z rodzicami i opiekunami.
Po wystąpieniu pani dyrektor głos przejęli uczniowie prowadzący konkursowe zmagania – Blanka Jaskulska i Kamil Kowalski – uczniowie klasy VI.
Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli uczniowie z klas ,,0”. W tej kategorii rywalizowało
4 uczestników.

Jury przyznało nagrody:

  1. miejsce – Idze Milewskiej – PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
  2. miejsce – Mai Kamińskiej – PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
  3. miejsce – Nikoli Przewłockiej – PSP w Pokrzywnicy

W II kategorii wiekowej rywalizowało 8 uczestników, a nagrody zdobyli:

  1. miejsce – Wiktoria Klara – PSP w Pokrzywnicy
  2. miejsce – Marta Milewska – PSP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie
  3. miejsce – Gabriela Zadrożna – PSP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

W kategorii klas IV – VI do recytatorskiego boju przystąpiło 6 uczestników. Decyzją jury nagrody otrzymali:

  1. miejsce – Oliwia Pawlak – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
  2. miejsce – Piotr Florczyk – PSP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie
  3. miejsce – Oliwia Pielach – PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Po uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród przez patrona szkoły – panią Dorotę Gellner, wszyscy uczestnicy spotkali się na zorganizowanym dla nich poczęstunku.
Społeczność naszej szkoły szczególnie dziękuje pani Dorocie Gellner za przybycie na konkurs i przewodnictwo w pracach komisji w składzie: Dorota Gellner, Hanna Gajewska, Elżbieta Lubelska; Adamowi Dariuszowi Rachubie – Wójtowi Gminy Pokrzywnica, dyrektorom szkół, uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w konkursie.
Podziękowania dla rodziców PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym za pomoc
w przygotowaniu uroczystości.

Galeria zdjęć