I sesja inauguracyjna

W dniu 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja (inauguracyjna) Rady Gminy Pokrzywnica nowej kadencji (2014-2018).

Obrady otworzył i poprowadził do czasu wybrania przewodniczącego najstarszy wiekiem radny – Pan Leszek Malinowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Modzelewska wręczyła nowo wybranym radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Następnie radni złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również wójt gminy Adam Dariusz Rachuba.

W głosowaniu tajnym na przewodniczącego rady ponownie wybrano Krzysztofa Lubelskiego.

Galeria zdjęć