Gminny Konkurs Recytatorski PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W dniu 28 kwietnia 2017 roku spotkaliśmy się ponownie w szkole na III Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem ,, Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner”.
Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy i przedszkola w Pokrzywnicy. Rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych.
Konkurs rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Teresa Makowska, która powitała przybyłych gości, dyrektorów szkół, opiekunów i uczniów wytypowanych przez poszczególne placówki. Z kolei została powołana komisja konkursowa w składzie:

  1. Hanna Gajewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
  2. Tadeusz Jakubiak – sekretarz Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
  3. Lidia Świętochowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

Po części oficjalnej rozpoczęły się zmagania konkursowe. Jako pierwsi rozpoczęli rywalizację uczestnicy kategorii wiekowej klas ,,0”. W wyniku ustaleń jury nagrody zdobyli:

I miejsce: Iga Milewska – PSP w Pobyłkowie Dużym
II miejsce: Karoli Dąbrowska – Przedszkole w Pokrzywnicy
III miejsce: Nikola Przewłocka – Przedszkole w Pokrzywnicy
                       Karol Gałązka – SP w Gzowie

W drugiej kategorii wiekowej rywalizowali uczniowie klas I – III. Po wysłuchaniu recytacji jury przyznało nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce: Wiktoria Klara – PSP w Nowym Niestępowie
II miejsce: Wiktoria Mieciek – PSP w Pobyłkowie Dużym
III miejsce: Zuzanna Łabęda – SP w Gzowie
                       Marta Milewska – PSP w Nowym Niestępowie

Czas na ostatnią kategorię wiekową, czyli uczniów klas IV – VI. Z każdej szkoły wytypowano 2 uczestników. Zmagania konkursowe były dość wyrównane, więc jury po długiej dyskusji przyznało nagrody:

I miejsce: Karol Milewski – PSP w Pobyłkowie Dużym
II miejsce: Aleksandra Wilczyńska – SP w Gzowie
                     Kamila Kamińska – PSP w Pobyłkowie Dużym
III miejsce: Natalia Rychlińska – PSP w Nowym Niestępowie

Podczas prac komisji konkursowej uczniowie w sali gimnastycznej wspólnie śpiewali znane piosenki Doroty Gellner. Szczególnie gorąco nagrodzono brawami bliźniaczki – Małgorzatę i Natalię Pogorzelskie, które uczęszczają do klasy ,,0” w naszej szkole i samodzielnie zaśpiewały kilka piosenek naszej patronki.
Po części oficjalnej uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, zaproszonymi gośćmi spotkali się na poczęstunku w sali nr. 2. Był to czas na podzielenie się pokonkursowymi  wrażeniami przy cieście.

Społeczność szkolna PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym dziękuje jury za owocną pracę w komisji, dyrektorom szkół, nauczycielom za wytypowanie i przygotowanie uczniów do konkursu, a przede wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań z poszczególnych szkół. Dziękujemy również rodzicom za pomoc w dowiezieniu uczniów na konkurs do naszej szkoły. Przedstawicielom Rady Rodziców z naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla przybyłych gości dziękuje pani dyrektor wraz z radą pedagogiczną.