Gminne spotkanie wigilijne

Dnia 20 grudnia 2018 r., w remizie OSP w Pokrzywnicy, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, poprzedzone  mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Pokrzywnicy.

Mszę odprawił i wygłosił okolicznościową homilię Ks. Jarosław Bukowski- Proboszcz Parafii Smogorzewo.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk z terenu gminy Pokrzywnica: sołtysi, radni, pracownicy samorządowi, nauczyciele, przedsiębiorcy, seniorzy oraz członkowie stowarzyszenia działającego przeciw uzależnieniom alkoholowym.

Uroczystość uświetnili swoja obecnością  znamienici goście w osobach: Ekscelencja Ks.  Biskup Archidiecezji Warszawskiej Rafał Markowski, wicestarosta powiatu pułtuskiego Beata Jóźwiak, Doktor Bohdan Woronowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, Zastępca  Komendanta Policji w Pułtusku nadkom. Paweł Antośkiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Frejlich.

Uroczystość rozpoczął, Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba, który przywitał wszystkich obecnych i podziękował za oddanie głosów w wyborach i liczne przybycie na spotkanie opłatkowe. W swoich słowach podkreślił, jak bardzo ważne jest znalezienie czasu dla najbliższych, wybaczenie i zjednoczenie, które łączą pokolenia. Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne. Następnie głos zabrali: Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski, Doktor Bohdan Woronowicz oraz Pani Beata  Jóźwiak, którzy podziękowali za zaproszenie i złożyli wszystkim życzenia: zdrowia, szczęścia, zadowolenia i pomyślności w święta i Nowy Rok. Po czym Ks. Mirosław Borkowski odczytał fragment ewangelii św. Łukasza.

Następnie wszyscy, symbolicznie trzymając się za dłonie podzieli się opłatkiem życząc sobie wszelkiego dobra i pomyślności.

Wieczerzy wigilijnej, towarzyszył występ zespołu „Precantare”, który kolędą „Cicha noc”,  wprowadził uczestników w wyjątkowy świąteczny nastrój i zachęcił do wspólnego kolędowania. Każdy uczestnik został obdarowany świątecznym upominkiem, wykonanym przez grupę Seniorów z Pokrzywnicy. Wszyscy mile spędzili ten przedświąteczny czas.