Gmina Pokrzywnica zakupiła nowy sprzęt do obsługi dróg

dsc_2421

Z myślą o obsłudze technicznej dróg gminnych zakupiono nowy ciągnik marki ZETOR FORTERRA 110 wraz z kosiarką wysięgnikową, ładowaczem czołowym oraz pługiem do odśnieżania.
Kosiarka wysięgnikowa posłuży do wykaszania poboczy, rowów oraz cięcia drobnych gałęzi. Ładowacz czołowy wykorzystany będzie do załadunku i wyładunku różnych materiałów np. piasku, żwiru, ziemi itp. Pług będzie służył do odśnieżania dróg w okresie zimowym.
Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w zakresie utrzymania sieci dróg gminnych. Pozwoli na zaoszczędzenie środków budżetowych, wcześniej wydawanych na zlecanie robót, które teraz będą wykonywane we własnym zakresie.
Dostawcą sprzętu było przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku.

       dsc_2424-bez-tablic dsc_2425 dsc_2426-bez-tablic dsc_2427 dsc_2428 dsc_2429 zdsc_2421